Kibar Dış Ticaret Ofisi

Policy

Demir Çelik ürünlerinin İthalatı, İhracatı, Tedarik, Pazarlama, Satış, Gemi Kiralama ve Lojistik, Operasyon, ve Transit Ticaret, Fason Üretimi ve Depolama, Satınalma, Mali İşler, Finansman ve Finansal Kontrol ve İnsan Kaynakları hizmetlerini kapsayan Kibar Dış Ticaret A.ş. olarak;

 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını yerinde anlayıp kaliteli ürün ve hizmet sunarak memnuniyetlerinin sürekliliğini garanti etmek, memnuniyet oranını arttırmak ve güvenilir ve aranan bir firma olmak
 • Müşteri ve tedarikçi sayımız ile ürün ve hizmet kalite ve çeşitliliğimizi sürekli iyileştirip arttırmak
 • Çalışanlarımızın eğitim yoluyla mesleki bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmek
 • Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi, anlayış ve iletişimi hep daha iyiye götürmek
 • Kalite ve bilgi güvenliği sistemlerinin kurallarına uymak ve sistemimizi sürekli iyileştirmek
 • Risklerin gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik olarak 3 ana güvenlik kuralına uygun şekilde değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini desteklemek.
 • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine sürekli katkıda bulunmak
 • Paydaşlar arasında adil dengeyi sağlamak
 • Açık, şeffaf ve etik kuralları önemseyen, yasal mevzuata uyan bir firma olmak
 • Topluma ve çevreye saygılı örnek bir firma olmak
 • Sosyal sorumluluk projelerine destek verip yer almak
 • Çalışanlarımızın proses yaklaşımlı ve risk temelli düşünülmesini sağlamak.

 

 

Bilgi Güvenliği Politikası 2020